ขั้นตอนการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัย

ช่วงต้นเดือนนี้มีประเด็นหลัก ๆ เกี่ยวกับข้อบังคับด้านสินเชื่อที่ธนาคารกลางเปิดเผยไว้ก่อนหน้านี้ ในกรณีที่เงินกู้บ้านถูกนำออกไปซื้อบ้านหลังแรกการชำระเงินดาวน์อยู่ที่ 5 ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าทั้งหมดหรือไม่เกิน 90 ถึง 95 เปอร์เซ็นต์ของอัตราส่วนเงินกู้ต่อมูลค่า (LTV) แต่เงินให้กู้ยืมเติมเงินต้องไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาบ้าน ส่วนที่เหลืออีก 2 แห่ง

คือสินเชื่อบ้านหลังที่สองหรือสัญญาที่สองและบ้านที่มีมูลค่าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป การชำระเงินดาวน์ร้อยละ 20 และต้องมีอัตราส่วน LTV น้อยกว่าร้อยละ 80 เมื่อเร็ว ๆ นี้นายสมศักดิ์ทองดีเลขาธิการสมาคมธนาคารไทยกล่าวว่าสมาคมนี้ไม่ใช่องค์กรกลางที่รวบรวมข้อมูลทั้งหมดจากธนาคารเอกชนเกี่ยวกับแนวทางการให้คำแนะนำที่ส่งไปยัง ธ ปท. อย่างไรก็ตามสมาคมจะปรึกษากับ ธ ปท. เพื่อหาแนวทางในการร่างมาตรการหรือหารือเกี่ยวกับขั้นตอนการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานสำหรับธนาคารเอกชน เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารพาณิชย์เอกชนจะปฏิบัติตามนโยบายของ ธ ​​ปท. และได้รับสินเชื่อบ้านที่ได้มาตรฐานภายในเวลาเดียวกัน