ควรดื่มน้ำมากๆ ระหว่างการ จัดฟันแบบใส invisalign !

ควรดื่มน้ำมากๆ ระหว่างการ จัดฟันแบบใส invisalign ! การจัดฟันนั้น หลังจากที่เข้ารับการรักษาแล้ว ก็อาจจะส่งผลข้างเคียงให้กับช่องปากของคุณ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติ ไม่ว่าจะจัดฟันแบบไหน ก็สามารถเกิดขึ้นได้ เพราะร่างกายของเราและช่องปากของเรายังไม่ชินกับการที่มีเครื่องมืออยู่ภายในช่องปากตลอดเวลา การจัดฟันแบบใส invisalign ก็เช่นเดียวกัน ในช่วงที่ใส่อุปกรณ์ไปแรกๆ ช่องปากก็อาจจะยังไม่ปรับตัว หรือยังไม่เข้าที่นั่นเอง

ซึ่งเมื่อเราได้ทำการใส่เครื่องมือการจัดฟันเข้าไปในช่องปาก โดยเฉพาะการ จัดฟันแบบใส เมื่อใส่เครื่องมือไปในช่วงแรกๆ ช่องปากยังไม่ปรับตัว ทำให้ผลิตน้ำลายมากกว่าปกติ ซึ่งผู้เข้ารับการรักษาก็ต้องปรับตัวให้ชินเช่นกัน แต่วิธีการแก้ปัญหาผลข้างเคียงนี้ แก้ได้ ด้วยการดื่มน้ำให้มากๆ ซึ่งการดื่มน้ำจะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ และหลังจากนั้น เมื่อเครื่องเข้าที่ดีแล้ว ร่างกายสามารถปรับตัวเข้ากับเครื่องมือได้แล้ว ก็จะทำให้ช่องปากและฟันของคุณสวยงามอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนเดิม

ซึ่งการจัดฟันทุกรูปแบบ มักจะมีปัญหาที่พบได้บ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยที่บางกรณีอาจจะทำให้พูดไม่ชัดบ้าง หรือเกิดแผลในช่องปากบ้าง ก้ไม่ต้องตกใจ เพราะมันเป็นเรื่องที่ปกติมาก เพียงแต่หลังจากที่เข้ารับการจัดฟันเรียบร้อยแล้ว ผู้เข้ารับการรักษาจะต้องปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของทันตแพทย์ เพื่อให้มีผลการรักษาที่ดี รวมไปถึงการใช้งานของฟันที่จะทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กลับมามีรอยยิ้มที่มั่นใจอีกครั้ง

ขั้นตอนการจัดฟันแบบใส invisalign !

กาจัดฟันแบบใส ถือเป็นการจัดฟันในอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากในขณะนี้ มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการรักษา ซึ่งถือว่าได้รับการยอมรัยจากทั่วโลกเลยก็ว่าได้ ทางคลีนิค ก็มีทีมทันตแพทย์ ที่ได้รับการรองรับให้ทำการ จัดฟันแบบใส invisalign โดยการจัดฟันแบบใสนี้มีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน โดยเริ่มจากการปรึกษาจากทันตแพทย์ เพื่อประเมินช่องปากในเบื้องต้น พิมพ์ฟันและ Scan เพื่อวางแผนการรักษา

หลังจากนั้นทันตแพทย์จะทำการสร้างแผนการรักษาด้วยระบบ 3D เพื่อแสดงการเคลื่อนตัวของรากฟันและตัวฟัน หลังจากนั้นจะมีการออกแบบเครื่องมือการจัดฟันแบบใส โดยผลิตจากอเมริกา เมื่อได้รับเครื่องมือแล้ว ทันตแพทย์จะส่งมอบเครื่องมือให้แก่ผู้ที่จัดฟัน โดยเครื่องมือนี้ ผู้ที่เข้ารับการจัดฟันจะต้องสวมใส่เป็นประจำทุกวัน อย่างน้อยวัลนะ 20-22 ชั่วโมง และจะมีการเปลี่ยนเครื่องมือทุกๆ 2 สัปดาห์โยประมาณ

หลังจากนั้นทันตแพทย์จะทำการนัดให้ผู้ที่เข้ารับการจัดฟันทุกๆ 6-8 สัปดาห์ เพื่อตรวจช่องปากและติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมอบเครื่องมือการจัดฟันแบบใส invisalign ชุดต่อไป หลังจากการจัดฟันเสร็จสิ้นแล้ว ผู้จัดฟันจะต้องใส่รีเทนเนอร์เพื่อรักษารูปของฟันเอาไว้ ไม่ให้เลื่อนหรือเปลี่ยนไปจากเดิม เพื่อผลการรักษาที่ดี หากสนใจจะเข้ารับการจัดฟันแบบใส invisalign สามารถเข้ารับคำแนะนำจากทางคลีนิค ได้ ทางเรายินดีให้บริการ