บทบาทสำคัญในการทำงานของเซลล์ประสาท

ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในรูปร่างและชีววิทยาของประเภทเดียวกันของเซลล์ที่นำมาจากส่วนต่าง ๆ ของจอประสาทตา ผลลัพธ์อาจช่วยอธิบายได้ว่าทำไมบริเวณของดวงตาจึงมีความอ่อนไหวต่อโรคมากกว่าจอประสาทตาส่วนปลายและเผยให้เห็นกลไกการป้องกันที่อาจหยุดชะงักในโรค ผลกระทบอย่างรุนแรงจากโรคตาเช่นการเสื่อมสภาพที่เกี่ยวข้องกับอายุ

และจอประสาทตาเบาหวาน การศึกษาครั้งนี้ดูที่เซลล์Müllerซึ่งเป็นเซลล์ glial สำคัญของเรตินาซึ่งมีบทบาทสำคัญในการทำงานของเซลล์ประสาทการเผาผลาญและกระตุ้นการรับแสงในดวงตา รายงานล่าสุดชี้ให้เห็นว่าเซลล์Müllerเป็นแหล่งผลิตที่สำคัญสำหรับกรดอะมิโนที่จำเป็นสองชนิดคือเซรีนและไกลซีน ความสำคัญของเซลล์Müllerสำหรับการทำงานของจอประสาทตาปกติแสดงให้เห็นว่าความผิดปกติของพวกมันก่อให้เกิดโรคทางตาหลายอย่างเช่นโรคจอตาเสื่อมเบาหวาน แต่ไม่ว่าการทำงานของเซลล์Müllerจะแตกต่างกันใน macula และม่านตารอบนอกไม่ทราบแน่ชัดก่อนหน้านี้เราได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติของเซลล์Müllerจากสองสถานที่นี้