ประโยชน์ของวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อซิก้า

ผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์ในประเทศต่างๆในอเมริกา แบบจำลองนี้แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงถ้าเธอติดเชื้อซิก้าความแตกต่างของการตั้งครรภ์และประโยชน์ของวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อซิก้าสิ่งสำคัญสำหรับเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบอุบัติการณ์ของการติดเชื้อ Zika ในภูมิภาคของพวกเขาเพื่อตรวจสอบว่ามีความเสี่ยงเทียบเท่ากับของไข้เลือดออกและชิคุนกุนยา

ข้อมูลนี้สามารถช่วยในการพิจารณาว่าจำเป็นต้องฉีดวัคซีนเป็นประจำหรือไม่การสิ้นสุดของการระบาด ไม่ได้หมายความว่า Zika จะกลายเป็นภัยคุกคาม คดีอาจยังคงเกิดขึ้นในสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงการระบาดในอนาคตยังคงเป็นไปได้ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องดำเนินการเชิงรุกเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่กระจายของ Zika ต่อไป การพัฒนาวัคซีนได้อย่างไร ผลลัพธ์จากแบบจำลองนี้ให้นักวิทยาศาสตร์ผู้ผลิตเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้สนับสนุนและผู้กำหนดนโยบายตั้งเป้าหมายเมื่อมีการพัฒนาวัคซีน Zika