สกัด”อีโบลา”ระบาดกพท.แจ้งมาตรการคัดกรองผู้โดยสารสายการบิน

กพท.ออกประกาศ แจ้งเตือนและแนวทางการปฺฎิบัติ ป้องกันการระบาด ของอีโบลา สำหรับผู้ที่จะเดินทางจาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก อย่างเข้มงวด รวมถึง ประเทศข้างเคียงอีก 9 ประเทศ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศ (กพท.) ได้ออกประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โดยนายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการกพท. เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคคลที่จะเดินทางไปต่างประเทศที่มีการระบาดของโรค Ebola เพื่อให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศแจ้งแนวทางปฏิบัติดังกล่าวให้ผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยานทราบและกำชับให้เจ้าหน้าที่ประจำอากาศยานประกาศเพิ่มเติมบนอากาศยานให้ผู้โดยสารได้รับทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ เนื่องจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) ได้มีการแจ้งว่าองค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ประกาศการระบาดซ้ำของโรค Ebola ในประเทศ Democratic Republic of Congo (DRC) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 โดยที่ Ebola มีสาเหตุจากเชื้อไวรัสที่มีการติดต่อจากสัตว์ป่าสู่คน และคนสู่คน โดยการผ่านสารคัดหลั่ง เช่น การสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วย สารคัดหลั่งของผู้ป่วย ละอองเสมหะ และอาจมีอาการร้ายแรงเช่น ไข้ ท้องเสีย ปวดท้อง ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ และมีเลือดออกตามส่วนต่างๆ ของร่างกายจนอาจเสียชีวิตได้ และการระบาดของโรคใน DRC นับถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 มีผู้เสียชีวิตที่สงสัยว่าจะเกิดจากโรคนี้รวม 44 คน

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางระหว่างประเทศ และป้องกันความเสี่ยงมิให้สัมผัสโรคระบาดดังกล่าว สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงขอแจ้งเตือนบุคคลที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปยัง DRC ว่า WHO ได้ถือว่า DRC มีการแพร่กระจายของโรค Ebola อยู่ในระดับสูงมาก (Very high) โดย DRC จะดำเนินการตรวจคัดกรองผู้ที่จะเดินทางออกจากท่าอากาศยาน Kinshasa อย่างเข้มงวด

สำหรับประเทศข้างเคียงอีก 9 ประเทศ รวมทั้ง Congo-Brazzaville และ Central Africa Republic มีการแพร่กระจายอยู่ในระดับสูง (High) และขอให้บุคคลที่มีความจำเป็นต้องเดินทางทางอากาศไปยังบริเวณดังกล่าว ให้ติดตามคำแนะนำของ ICAO และ WHO อย่างใกล้ชิดต่อไป

ขอบคุณข่าวที่มีประโยชน์ และติดตามข่าวฉบับเต็มได้ที่ ผู้จัดการออนไลน์