สัญลักษณ์แห่งความโชคดี

อาคารสีขาวซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2426 โดยหลวงเชียรมนูรักษ์ อนันต์ตระกูลคันนันรักษ์แห่งที่สามเพิ่งได้รับการตกแต่งใหม่และทำให้ดูทันสมัยขึ้น อาคารถูกแบ่งออกเป็นสามโซนที่เชื่อมโยงกันด้วยทางเดินจากด้านหน้าอาคารไปจนถึงบ้านไม้เก่าที่อยู่ตรงกลาง มีห้องครัวและลานเขียวชอุ่มที่ด้านหลังซึ่งมีที่หลบภัยทางอากาศที่สร้างขึ้นอย่างเร่งรีบในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง

ได้กลายเป็นบึงปลาและบัว ที่รู้จักกันในนามบ้านแสนเคียงบ้านสีฟ้าสดใสมีอายุ 150 ปีสร้างโดยนักสะสมภาษีอีกคนคือหลวงพ่อเกรียงศักดิ์จางวังซึ่งเป็นบรรพบุรุษของตระกูลคารากราจในสมัยรัชกาลที่ 3 หลังคามีการออกแบบแบบรูดคล้ายกับสกุลเงินโบราณซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีในขณะที่ด้านหน้าของบ้านมีหน้าต่างสองบานเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่เป็นมงคลตามแนวความเชื่อของฮวงจุ้ย