หัวเชื้อจุลินทรีย์ ใช้ในการบำบัดน้ำเสียในภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน

หัวเชื้อจุลินทรีย์ ใช้ในการบำบัดน้ำเสียในภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน และใช้ในภาคการเกษตร หัวเชื้อจุลินทรีย์ ฺฺขนาดซองบรรจุ 500 กรัม
ประโยชน์การใช้งาน

กำจัดไขมัน 3 ประเภททั้งไขมันลอยตัว,แขวนตัว และไขมันละลายน้ำ

ป้องกันและแก้ไขท่อน้ำอุดตัน ลดค่าใช้จ่ายในการสูบเคลียร์ไขมัน กากปฏิกูล

กำจักกลิ่นเหม็นกลิ่นน้ำเน่า กลิ่นสิ่งปฏิกูล กลิ่นหื่น กลิ่นแก็สตีย้อน

บำบัดน้ำเสียจากชุมชน อุตสาหกรรม ปศุสัตว์ และแหล่งน้ำ คู คลอง

ลดค่าความสกปรกของน้ำเสีย ทั้งรูป BOD , COD ก่อนเข้า ระบบบำบัดน้ำเสียเพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบบำบัดน้ำเสียและลดค่าใชจ่ายด้านไฟฟ้าในระบบ

วิธีการการใช้

ใช้ 1 ซอง ผสม น้ำ 125 ลิตร แซ่ทิ้งไว้ 24-36 ชั่วโมงแล้วนำไปใช้งานได้ตามต้องการ

ปริมาณการใช้จุลินทรียฺสำหรับสิ่งแวดล้อม การใช้เพื่อแก้ปัญหากลิ่นเหม็น กลิ่นเหม็นจากกองขยะ พื้น หรืออื่นๆ ใช้จุลินทรีย์ 1 กก. แช่น้ำ 250 ลิตร 24 ชม. ฉีดพ่นหรือราดบริเวณที่มีกลิ่นให้ทั่ว กลิ่นเหม็นย้อนจากท่อ ใช้จุลินทรีย์ 1 กก. แช่น้ำ 250 ลิตร 24 ชม. แบ่งน้ำไปราดที่ท่อบริเวณที่มีกลิ่นจุดละ 5-10 ลิตร บำบัดน้ำเสีย น้ำตามคู คลอง บ่อ ใช้ปริมาณจุลินทรีย์ 1 กก. ต่อปริมาณน้ำ 1000-2000 ลบ.ม. น้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสูง -ใช้ปริมาณจุลินทรีย์ 1 กก. ต่อปริมาณน้ำ 50-1000 ลบ.ม. (ในการใช้ครั้งแรก เพื่อ start up) -ใช้ปริมาณจุลินทรีย์ 1 กก. ต่อปริมาณการใช้น้ำ 1000-3000 ลบ.ม. (ในการใช้ประจำวันเพื่อรักษาความเสถียรภาพของระบบ) หมายเหตุ การใช้ในการบำบัดน้ำเสีย ต้องผสมจุลินทรีย์1กก.ต่อน้ำ250 ลิตรหรือมากกว่าเป็นเวลา 20-36 ชม. เพื่อให้จุลินทรีย์ฟื้นตัวและขยายตัว

หัวเชื้อจุลินทรีย์ ขนาดซองบรรจุ 200 กรัม
ประโยชน์การใช้งาน

ใช้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ ปลดปล่อยธาตุอาหารในดินและย่อยสลายอินทรีย์วัตถุ

ใช้ปรับสภาพดินแก้ไขปัญหาดินดาน

ใช้ในการทำปุ๋ยหมัก

ใช้เป็นสารย่อยสลายตอซังข้าวโพด ข้าวโพดหรือพืชไร่ พืชเส้นใยนานาชนิด

วิธีการการใช้

ใช้ปลดปล่อยธาตุอาหารในดินและย่อยสลายอินทรีย์วัตถุ

ใช้ 1 ซอง ต่อน้ำ 50 ลิตร ทิ้งไว้ 24-36 ชั่วโมง สามารถใช้ได้ประมาณ1ไร่ฉีดพ่นไปที่ดินโดยตรง ทุก15 หรือ30วัน

ใช้ในการทำน้ำหมัก

ใช้ 1 ซอง ต่อน้ำ 50 ลิตร ทิ้งไว้ 24-36 ชั่วโมง นำน้ำที่ได้ 10 ลิตรไปผสมกับอินทรีย์วัตถุ(พืชผักสดและผลไม้สด) 30กก. ในถังขนาดความจุ100 ลิตร คนให้เข้ากันและเติมน้ำจนเต็มความจุ ใช้เวลา 15-30 วัน

ใช้ในการทำปุ๋ยหมัก

ใช้ 1 ซอง ต่อน้ำ 50 ลิตร ทิ้งไว้ 24-36 ชั่วโมง นำไปราดบนกองปุ๋ยหมักน้ำหนักไม่เกิน 2 ตันให้ทั่วทั้งกองทำการคลุกเคล้าให้ทั่ว ให้มีความชื้น 30-50% ถ้าไม่ชื้นสามารถรดน้ำเพิ่มได้หาวัสดุปิดคลุมกองปุ๋ย เพื่อรักษาอุณหภูมิและความชื้น ควรกลับกองทุก 7-15 วัน(ถ้ากองปุ๋ยแห้งเกินไปสามารถใช้น้ำราดเพื่อเพิ่มความชื้นได้) ใช้เวลา 40-50 วัน ปุ๋ยหมักย่อยสลายสมบูรณ์แล้วและสามารถนำไปใช้ได้ จะมีสีน้ำตาลปนดำยุ่ยละเอียด ไม่มีกลิ่นเหม็น และความร้อนในกองปุ๋ยหมักลดลง