อดีตส.ส.พท.รุ่นใหม่ ชมผู้หญิงสู้เพื่อความเสมอภาค

“อดีตส.ส.พท.รุ่นใหม่” โพสต์ชมการต่อสู้ของผู้หญิงเพื่อความเสมอภาค เนื่องในวันสตรีสากล ชี้สังคมยุคใหม่ทุกเพศสภาพต้องมีสิทธิเท่าเทียมกัน เมื่อวันที่ 7 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรดาอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทย คนรุ่นใหม่ได้แสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเนื่องในวันสตรีสากล 8 มี.ค. ทั้งชายและหญิง อาทิ น.ส.พรพิมล ธรรมสาร,นางสมหญิง บัวบุตร, นายวิม รุ่งวัฒนจินดา, น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล

ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช, น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์, รท.หญิง ทิวากรดำรง, น.ส.วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์,น.ส.ชยิกา วงศ์นภาจันทร์,นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล โดยแสดงความเห็นในมุมมองที่หลากหลายด้วยการชื่นชมและสดุดีสตรีและประชาชนทุกคนที่ได้ต่อสู้เพื่อสร้างความเสมอภาคในอดีต พร้อมทั้งต้องการให้สังคมยุคใหม่ทุกเพศสภาพมีสิทธิในการเข้าถึงโอกาสต่างๆอย่างเท่าเทียมกัน เคารพเสรีภาพ ความเสมอภาคซึ่งกันและกัน เปลี่ยนแปลงทัศนคติในการมองคำว่าเพศเพื่อเป็นรากฐานในการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตย สิทธิ เสรีภาพ รวมทั้งกำหนดนโยบายซึ่งเป็นอนาคตของประเทศเพื่อนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews