แรงผลักดันให้เศรษฐกิจไทยขยายตัว

การส่งออกที่ลดลงและความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯจะเป็นแรงผลักดันให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวในปีหน้าลดลงเหลือ 3.7 และ 4.3% ตามการเปิดเผยของนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำ เศรษฐกิจท้องถิ่นได้ผ่านการเติบโตสูงสุดถึง 4.9% ในไตรมาสแรกของปีนี้ดอนนครกราบผู้อำนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทย (ธ ปท.) กล่าว นายพิพัฒน์เหลืองนฤมิตชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

หัวหน้าฝ่ายวิจัยการบริหารความมั่งคั่งภาคเอกชนที่หลักทรัพย์ภัทรเห็นว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวในอัตราที่ช้าลงในปี 2562 และ 2563 ส่วนการเติบโตของ GDP ในปีหน้าคาดว่าจะอยู่ที่ 4.3 และ 4.4% โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย (KResearch) และคณะกรรมาธิการร่วมด้านการพาณิชย์อุตสาหกรรมและการธนาคาร (JSCCIB) ตามลำดับ ที่ 3.7 เปอร์เซ็นต์ Moody’s Investors Service คาดการณ์อัตราการเติบโตของ GDP ต่ำที่สุดในปีหน้าขณะที่ ธ ปท. ได้คาดการณ์เพียง 4% และศูนย์ข่าวกรองเศรษฐกิจของไทยพาณิชย์ (EIC) คาดการณ์ 4.2%