3 แลนด์มาร์กใหม่ของกรุงเทพมหานคร ตอบโจทย์การพัฒนาเมืองกรุงสู่เมืองสีเขียว

ทุกวันนี้เมืองใหญ่ๆทั่วโลกรวมถึงกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมืองอย่างยั่งยืน ทั้งในแง่การพักผ่อน การออกกำลังกาย และนอกจากนี้พื้นที่เหล่านี้ยังกลายเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่สำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวอีกด้วยขอพาไปรู้จักกับ 3 แลนด์มาร์กสีเขียว ที่เตรียมปักหมุดเป็นที่ Check-in แห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร

ด้วยแนวคิดที่อยากเห็นกรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น ผลจากความเจริญที่รุกคืบอย่างรวดเร็ว ทำให้สวนสาธารณะในกรุงเทพฯ ไม่สอดคล้องกับจำนวนผู้คน ซึ่งเป็นมุมมองของ ศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันนี้ทางกรุงเทพมหานครเลยจะใช้พื้นที่สิ่งก่อสร้างที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ นำมาปรับปรุงสร้างให้เกิดประโยชน์ใน 3 แลนด์มาร์กสายกรีน พื้นที่สวนสาธารณะ ถือเป็นพื้นที่สำหรับประชาชนทุกเพศทุกวัย ดีไซน์มาเพื่อทุกคน รวมถึงไม่ลืมเรื่องความปลอดภัย